Select your language

Select your language

Text analysis services

Precisely reach the documents containing the answer to your questions.

Automatyczne Odczytywanie treści dokumentu (OCR)

Automatyczna interpretacja tekstu

Grupowanie / klasyfikacja dokumentów

Wyszukiwanie powiązań

If your goal is to analyze large amounts of text data, including consumer feedback, improve user experience, or increase user engagement, this solution will be perfect for you. Choose from our various NLP products to fit your specific needs.

Generowanie streszczeń

Automatyczne generowanie fragmentu tekstu do krótszej wersji, przy jednoczesnym zachowaniu kluczowych elementów informacyjnych
i znaczenia treści.

Detekcja obiektów na obrazach 

Określanie zawartości obrazów cyfrowych i jego klasyfikacja
np. czy przedstawia on człowieka, samochód czy jeszcze coś innego, ale też detekcja różnych klas obiektów na jednym obrazie. 

Ekstrakcja słów kluczowych

Automatyczne wyodrębnianie najważniejszych słów i wyrażeń
z tekstu. Odgrywa istotną rolę w lokalizowaniu i kategoryzowaniu artykułu pod kątem systemów wyszukiwania informacji.

OCR

Rozpoznawanie znaków
w dokumentach pdf lub obrazach. Pomaga zarządzać dużymi ilościami dokumentów w bardziej efektywny sposób bez potrzeby interwencji człowieka.

Wyszukiwanie synonimów

Wyszukiwanie synonimów danego słowa poprzez rozważenie jego znaczenia i kontekstu. Znajdowanie podobieństwa między zdaniami, przeszukiwanie podobnych dokumentów.

Encje nazwane

Wykrywanie i klasyfikowanie nazwanych jednostek w nieustrukturyzowanym tekście
do wstępnie zdefiniowanych kategorii, takich jak nazwiska osób, organizacje, lokalizacje itp.

Procesowanie tabel

Wyodrębnianie informacji rozłożonych w tabelach, będących częścią formularzy z zachowaniem kontekstu, kolejności i treści w obrębie pojedynczych komórek tabeli.

Dokumenty podobne

Na podstawie wydobytych
słów kluczowych, pojęć nazwanych i taksonomii języka, system odnajduje dokumenty,
o podobnej treści i zawartości kontekstowej.